Vil du bruke Vennebyen i din barnehage?


Over hele landet er det mange dyktige og engasjerte barnehageansatte som hver eneste dag ønsker å skape en forskjell i små og store barns liv. Barna er avhengig av motiverte og inkluderende pedagoger som ser hvert enkelt barn slik de fortjener.


Vi i Vennebyen har fått høre historier og erfaringer fra mange pedagoger over hele landet, og vi er skikkelig stolte over at Vennebyen er et av verktøyene som ofte blir brukt til å formidle mye av den viktige læringen.

For å bidra i dette arbeidet ønsker vi å tilgjengeliggjøre vårt univers på en måte som gjør det lettere å bruke elementer fra Vennebyen inn i de ulike planene og temaene barna skal gjennom.


I dette som vi har kalt «Vennebyen Barnehagepakke» ligger det elementer som kan tilpasses de fleste budskap, og vi har også laget noen aktiviteter som bidrar til å forsterke de læreplaner som allerede blir brukt.


I pakken finner du episoder knyttet til ulike tema, musikk, utklippselementer, spill og tema/samtalekort som kan brukes i samlinger for å diskutere verdibegrep som vennskap/samarbeid/toleranse. Det er også en egen kategori for nødetater og nødnumre, med diplomer og ferdighetsmerker som barna kan belønnes med.


Vi håper denne pakken kan være et godt hjelpemiddel til å formidle læring på en forståelig måte, og håper at mange ønsker å benytte denne muligheten til å pakke inn viktige budskap gjennom et kjent univers.


Vi er også veldig interessert i tilbakemeldinger og erfaringer fra dere, slik at vi kan videreutvikle, utvide og forbedre pakken og innholdet i denne!

For å laste ned pakken må du først registrere deg med ditt eget navn og navnet på barnehagen, samt din epost adresse.  Etter at skjemaet er sendt inn vil du få opp en kontrollside som sikrer oss at du er en ekte person. Når du så er registrert vil du etter kort tid, motta en epost på oppgitt adresse, med en lenke til nedlasting av pakken. 
Filstørrelsen er ca 1Gb.
Vi ønsker også å opplyse om at vi kommer til å sende noen henvendelser til den samme eposten med spørsmål om hvordan dere har benyttet pakken, hvordan den har passet inn i de planene dere har laget, og om dere har konkrete forslag til hvordan vi kan videreutvikle pakken:)

Jeg ønsker å laste ned Vennebyen Barnehagepakke

* obligatorisk felt

Søk