Ønsker du å lede utviklingen av en internasjonal merkevare?

City of Friends AS søker ny Daglig Leder

City of Friends AS er et norsk selskap med norske eiere som forvalter merkevaren Vennebyen i hele verden. Vennebyens største målgruppe er førskolebarn i alderen 2-6 år, både gutter og jenter. Vårt hovedmål har vært og vil fortsatt være å lære barn over hele verden betydningen og viktigheten av kjerneverdiene vennskap, samhold, respekt og toleranse gjennom kombinasjonen underholdning og læring; «edutainment».


Vennebyen har hatt en enorm vekst og utvikling de siste årene, og har etablert seg som en solid merkevare blant norske småbarnsfamilier. Vennebyen har bekreftet sin evne til å engasjere barn på tvers av både nasjonalitet, kultur og religion, og en bevist evne til å konkurrere på et høyt nivå med et bredt internasjonalt potensial.


Selskapet har nylig signert sin største avtale noensinne, med et statlig filmselskap i Kina som skal håndtere import, distribusjon og oppbygningen av merkevaren i Kina. Nå er vi på jakt etter en sterk ressurs som skal bidra i den forestående og betydelige internasjonale satsningen for lansering av merkevaren i nye markeder i utlandet.


City of Friends har i dag kontor i Bergen, men vi er åpne for å finne løsninger med kontor andre strategiske steder. Først og fremst jakter vi den rette kandidaten.


Vi søker etter en initiativrik person med genuint ønske om å
lykkes, og som innehar følgende ferdigheter:


• Utholdenhet og drivkraft for å søke nye muligheter og evne til å overskride satte mål

• Sterke mellommenneskelige ferdigheter med gode kommunikasjonsferdigheter, presentasjonsferdigheter og god formidlingsevne

• Gode organisatoriske ferdigheter og evne til å tenke strategisk

• Evne til å bygge relasjoner via første kontakt, og opprettholde kommunikasjon med kunder og forretningsforbindelser og videreutvikle nettverk

• Inngående kjennskap til digitale arbeidsverktøy

• Gode beslutningsevner, og god kunnskap innenfor prosjektledelse

• Gode evner i å analysere salgstall og skrive rapporter, samt dokumentere resultater på en enkel og oversiktlig måte

• Inneha utpreget forretningssans og latent ønske om å skape lønnsomhet for selskapet


Vår nye daglige leder vil få følgende oppgaver:


• Definere strategier for implementering av selskapets visjon

• Identifisere behov og definere kvaliteter for å bygge et nødvendig team

• Identifisere og sikre muligheter innenfor områdene merkevarelisensiering, videodistribusjon og innholdsutvikling

• Utvikle eksisterende og etablere nye inntektskilder

• Sørge for vekst i utvalgte territorier ved å identifisere nye kunder og muligheter

• Forberede presentasjoner, forretningsplaner og finansielle modeller for alle muligheter

• Jobbe med nøkkelinteressenter på tvers av selskapet, vurdere omfang og implementering av muligheter

• Håndtere dialog med distributører, agenter og rådgivere i utvalgte territorier

• Etablere relasjoner på toppnivå med eksterne interessenter hos nøkkelpartnere og på ulike plattformer, samt opptre som mellommann mellom de ulike partnere


Som daglig leder vil du få ansvaret for å forvalte den betydelige investeringen aksjonærene forbereder, samt ansvar for å skape en økt lønnsomhet i eksisterende og nye muligheter på en bærekraftig måte.

I dette arbeidet vil det være en klar fordel å inneha følgende kvalifikasjoner:

• Utholdenhet og drivkraft for å søke nye muligheter og evne til å overskride satte mål

• Sterke mellommenneskelige ferdigheter med god formidlingsevne, for å skape felles enighet og god samarbeidskultur

• Erfaring i å bygge relasjoner via første kontakt, samt pågående kommunikasjon med kunder og forretningsforbindelser

• Profesjonell og presentabel fremtreden i møter med kunder, partnere og aksjonærer

• Gode beslutningsevner

• Evne til å motivere deg selv og sette egne mål

• Gode organisatoriske ferdigheter og evne til å tenke strategisk


Uansett vil relevant erfaring bli tillagt stor vekt.

 Dersom du er den rette personen til denne jobben, kan vi tilby:

• Konkurransedyktige betingelser

• Lederstilling i et voksende konsern med et spennende produkt med globalt potensial

• Store utviklingsmuligheter

• Mulighet til å være med på å bygge og videreutvikle en etablert merkevare

• Engasjerte kollegaer

• En spennende og variert arbeidshverdag med stor frihetSpørsmål vedrørende stillingen kan rettes til
Lars Petter Mæland på epost larspetter@cityoffriends.com eller telefon 45 48 57 58.

Søknadsfrist 6. november

Søknad og CV sendes til: larspetter@cityoffriends.com


Søk